Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

leenciia

Bo cię pragnę. Tylko ciebie. Dziewczyny, która chowa się przed światem.

— Abbi Glines - "Vincent Boys"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
leenciia
9624 af81 500
leenciia
leenciia
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"

May 04 2018

0605 22b9
leenciia

March 19 2018

leenciia
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromsilkdreams silkdreams viazapomnialam zapomnialam
leenciia
Sposób w jaki tobie błyszczą się oczy kiedy patrzysz na niego a on się śmieje... tego nie da się opisać. Jakby cała twoja egzystencja zależała od tego uśmiechu. Wpadasz w euforie kiedy on się śmieje.
— P.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazapomnialam zapomnialam

February 18 2018

chcę kogoś kto nie będzie się bał pisać pierwszy po kłótni, że tęskni i nie chce żyć beze mnie

leenciia
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened viapanickiller panickiller

February 15 2017

leenciia
leenciia
leenciia
5005 c699
leenciia
leenciia
6857 bdc2 500
leenciia
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viahazy hazy
leenciia
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami

July 08 2015

leenciia
6975 ce31
Reposted fromwerterowska werterowska viaaisolro aisolro
5845 1c5b
Reposted fromfakinszit fakinszit viaaisolro aisolro
leenciia
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaaisolro aisolro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl